ACORD ERASMUS ENTRE L’ESADIB I L’INSTITUTO POLITECNICO DE LEIRIA

El vicepresident de l’Instituto Politécnico de Leiria (Portugal), Sr. José Manuel Silva, i el director de l’ESADIB, Sr. Miquel De Marchi, han signat un acord bilateral per intercanviar alumnat d’ambdues institucions a través del programa Erasmus.

L’objectiu d’aquest acord bilateral signat per l’ESADIB és facilitar la mobilitat del seu alumnat.

L’any 2009 l’ESADIB va rebre el reconeixement de les institucions europees amb la concessió de l’Standard Erasmus University Charter que li permet establir intercanvis de cooperació i de mobilitat amb altres escoles superiors europees.

El programa ERASMUS atén a les necessitats d’ensenyament i aprenentatge de tots els participants en l’educació superior formal, així com dels centres i organitzacions que imparteixen o faciliten aquesta educació i formació.

A més, comprèn diferents activitats d’intercanvi en l’àmbit europeu: estudiants en pràctiques, mobilitat docent, formació de personal, organització de la mobilitat, programes intensius, cursos intensius d’idiomes i visites preparatòries.