ACTE INAUGURAL DE L’ESCOLA D’ART DRAMÀTIC DE MENORCA

El 20 de setembre va tenir lloc la inauguració del curs 2008/09 dels nous estudis d’art dramàtic a Menorca, impulsats pel Consell de Menorca amb la col·laboració de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).

Aquests estudis s’acolliran a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 24 de maig de 2007 per la qual s’estableix el procediment i determinats requisits per al reconeixement de les escoles d’art dramàtic de les Illes Balears. Aquest Ordre regula els estudis d’art dramàtic no reglats de la nostra comunitat.

La presentació del curs fou a càrrec del Sr Carles Molinet Picó, director de l’ESADIB, i del Sr Joan Torres Faner, conseller de Cultura, Patrimoni, Educació i Joventut del Consell Insular de Menorca.

Enllaços

  • foto 02