ADÉU A CATALINA VALLS

L’Escola Superior d’Art Dramàtic expressa el seu profund dolor per la pèrdua de Catalina Valls, actriu, poetessa i dramaturga mallorquina, figura cabdal de l’escena balear. Gran defensora de la formació en arts escèniques i suport incondicional del nostre centre.

El més sentit adéu a la Gran dama del teatre .

Fundació per a l’ESADIB