Admissions

L’ESADIB imparteix els ensenyaments per obtenir el títol superior d’Art Dramàtic en l’especialitat d’Interpretació. Aquests estudis tenen una durada de quatre cursos i l’alumnat que els superi obtindrà el títol superior d’Art Dramàtic equivalent a tots els efectes al títol de grau universitari.

El procés d’admissió consta de les següents fases:

Notícies