ASSOCIACIÓ D’ALUMNES DE L’ESADIB

El director de l’ESADIB, Miquel De Marchi, rebé el passat dimecres 23 de novembre els membres de la junta directiva de la recentment constituïda Associació d’Alumnes de l’ESADIB.


L’associació fou creada el 10 de novembre de 2011, amb els objectius d’intensificar els canals d’informació entre l’Escola Superior d’Art Dramàtic i l’alumnat, d’aportar una via de representació plural per tal de coordinar les inquietuds, necessitats i expectatives de la comunitat d’estudiants, i d’impulsar tot tipus de propostes o d’activitats entre els seus membres.


Durant la reunió, es varen tractar diversos aspectes relacionats amb l’actualitat del centre, i es varen comentar les primeres passes a seguir perquè aquesta iniciativa incrementi els processos de participació en la vida de l’escola i proporcioni valor afegit al teixit social de l’ESADIB.

  • foto2
  • foto3