BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT

Per acord del Patronat de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears de dia 7 de maig de 2009 es convoca el procés de selecció de professorat associat per al curs 2009-10 per les assignatures següents:

a) Interpretació davant la càmera.
b) Interpretació (Taller 3r)
c) Interpretació (Taller 4t-A)
d) Interpretació (Taller 4t-B)
e) Dicció castellana
f) Teoria dramàtica contemporània
g) Dramatúrgia I i II

Bases i convocatòria publicada en el BOIB núm. 79, de 02-06-2009.

Termini de presentació de sol·licituds del 3 al 22 de juny de 2009.

5/06/09 Nomenament dels membres de la comissió.

Documents