BASES I CONVOCATÒRIA PER A LA SELECCIÓ DE PROFESSORAT

Per acord del Patronat de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears de dia 12 de maig de 2008 es convoca el procés de selecció de professorat d’àrea de coneixement i associat per assignatures per al curs 2008-09.

Es convoquen les places de:
a) Una plaça d’àrea de coneixement de Moviment.
b) Professorat associat per assignatures de: Cant II, Caracterització i indumentària, Dramatúrgia, Doblatge, Esgrima teatral, Història dels mètodes interpretatius, Literatura i teoria dramàtica I i II, Literatura i teoria dramàtica III (el teatre català), Llenguatge musical III i Producció teatral.

Bases i convocatòria publicada en el BOIB núm. 73, de 27-05-2008.

Termini de presentació de sol·licituds del 28 de maig al 16 de juny de 2008.

12/06/08 Nomenament del membres de la comissió.

Documents