19.03.2021

COMUNICAT DEL PERSONAL DOCENT I NO DOCENT DE L’ESADIB 

 

Davant dels fets denunciats pel nostre alumnat, i en espera dels resultats de la instrucció ordenada per la Conselleria d’Educació i Formació Professional i el patronat de la FESMAEl’equip docent  i no docent de l’ESADIB volem mostrar el nostre suport, respecte i solidaritat cap a tot l’alumnat, en especial aquell que hagi sentit vulnerat els seus drets, i condemnam taxativament qualsevol tipus d’assetjament i abús que s’hagi pogut produir en el nostre centre. 

Una de les responsabilitats principals de l’escola és vetlar i protegir els drets de l’alumnat en tot moment, així comcrear un espai que propiciï un ambient segur per a una formació completa i de qualitat. Els fets denunciats han fet palès una sèrie de mancances en la gestió del centre, com ara la falta d’un protocol d’actuacions contra abusos, i l‘absència d’un espai on la comunicació, el respecte i la confiança siguin el primer que es garanteixi. Per tot això, demanam que s’activin els protocols necessaris per esmenar-ho.  

 Agraïm, per damunt de totla presa de consciència i maduresa de l’alumnat, ja que a través d’ella, prenem aquesta situació com un impuls i una oportunitat de canvi. A partir d’ara i en endavant, assumim el compromís i la responsabilitat de lluitar per l’eliminació total de qualsevol tipus d’assetjament i abús de poder sigui per la raó que sigui, perquè res no justifica atemptar contra la dignitat de les persones. Iniciam també, a partir d’ara, una nova etapa basada en la reflexió i revisió de les conductes interpersonals i de les metodologies pedagògiques. 

El teatre ens ofereix l’oportunitat de repensar i crear un món millor, de fer autoanàlisi i de ser ciutadans crítics, per això volem aprofitar aquesta situació per construir una escola transparent i oberta a la societat que estableixi les seves bases en la comunicació transversal, el respecte, la confiança i el diàleg, i en la qual el nostre alumnat se senti segur i lliure per expressar-se, crear, compartir i créixer com a persones, intèrprets i creadors.