Concurs per a la contractació dels Serveis Auxiliars per a Consergeria de l’ESADIB

Concurs per a la contractació, amb procediment d’adjudicació obert, dels serveis auxiliars per a consergeria de l’edifici i instal·lacions de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).

Termini de presentació d’ofertes: Fins al 14 de juliol de 2017.
Lloc de lliurament: ESADIB – c/ Morer, 6 – 07001 Palma (Illes Balears).

Documents

Enllaços