Convocatòria i bases per a la selecció de professors associats de l’ESADIB

Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) d’1 de juny de 2018 per la qual s’autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·12/06/2018 Resolució del conseller d’Educació i Universitat i president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears per la qual es nomena la Comissió Tècnica de Selecció per a la convocatòria per a la selecció de professors associats per a distintes especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·28/06/2018 Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica la llista provisional d’admesos i exclosos per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·04/07/2018 Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica la llista definitiva d’admesos i exclosos per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears i el calendari per a la defensa oral del projecte docent.

·06/07/2018 Esmena a la Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica la llista definitiva d’admesos i exclosos per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears i el calendari per a la defensa oral del projecte docent.

·13/07/2018 Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica l’acta amb les qualificacions obtingudes pels candidats a la Fase 1 i la llista provisional dels aspirants que han superat aquesta primera fase de la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·19/07/2018 Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica la llista definitiva dels aspirants que han superat la primera fase de la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·25/07/2018 Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica l’acta amb les qualificacions obtingudes pels candidats a la Fase 2 i la llista provisional de les persones que han superat les proves de la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

·31/07/2018 Resolució de la Comissió Tècnica de Selecció per la qual es publica la llista definitiva de les persones que han superat les proves de la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears.

Documents

Enllaços