CONVOCATÒRIA PER ACCEDIR A LES PROVES D’ACCÉS PER A MAJORS DE 19 ANYS SENSE REQUISITS ACADÈMICS

Dia 15 d’abril, l’Escola Superior de Disseny obre el termini d’inscripció online a les proves d’accés als ensenyaments artístics superiors per als aspirants més grans de 19 anys sense requisits acadèmics. Un cop superada aquesta prova, els aspirants podran presentar-se a la prova específica d’accés establerta per l’ESADIB, conjuntament amb els aspirants que tenen requisits acadèmics.

La prova serà dia 7 de maig a les 8.45 h a l’Escola Superior de Disseny de les Illes Balears.


Arxius adjunts

-Instruccions.

Si en voleu més informació telefoneu al 971 29 00 00 o consulteu el web de l’Escola Superior de Disseny de les Illes Balears

Documents

Enllaços