CURS DE MÀSCARES EXPRESSIVES I JOC DE L’ACTOR. PHILIPPE PEYCHAUD.04/02-09/02

Ajudar l’actor a comprometre el cos sencer en el joc i a trobar una intensitat d’emoció i d’expressió. Explorar en el joc de la màscara les relacions entre les formes, els moviments i els caràcters humans.
Enriquir el joc i l’imaginari de l’actor amb diferents màscares expressives i objectes reals.
Reforçar la disponibilitat de l’actor a l’espai, a la situació i als esdeveniments.

Continguts
·Preparació corporal: Gestos i actituds. Nivells de tensions, gammes de reaccions. Dinàmica de les formes i dels moviments. Un altre cos.
·Improvisacions individuals i col·lectives: Màscares larvàries i màscares de caràcter. Entrar en la forma. Acció i reacció. La situació. Les relacions. Interpretació amb objectes, manipular i desviar els objectes de les seves funcions.
·Taller: Preparació i presentació de situació de joc.

L’alumne ha de dur roba lleugera.

Dates
Del 4 al 9 de febrer

Horari
De dilluns a divendres de 17,30 a 20.30 i dissabte de 11 a 14 h i de 16 a 19h.

Durada
21 hores

Lloc
Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears

Places
16. Si no hi ha un mínim d’alumnes, l’organització es reserva el dret d’anul·lar el curs.

Preu
126 euros

L’alumnat de l’ESADIB i els socis de l’AAAPIB tendran un 15 % de descompte (107 euros).
L’ESADIB lliurarà un certificat d’assistència (mínim 80% del total), prèvia sol·licitud per part de la persona interessada.

Documents

  • formación