ESADIB

CURS D’INICIACIÓ A L’ART DRAMÀTIC

A càrrec de professorat de l’ESADIB. Del 15 al 19 de juliol de 2019

Curs pràctic d’iniciació a tres àrees fonamentals de l’art dramàtic: la Interpretació, la Veu i el Moviment.

Objectius

Iniciar en els fonaments pràctics del joc escènic, la improvisació, la interpretació del text dramàtic i les bases de la veritat teatral.

Conèixer les bases del moviment de l’actor, la seva adaptació a l’espai escènic i a l’encarnació de personatges.

Introduir els fonaments pràctics de l’oralitat. Entonació, projecció, ressonància. Iniciació a la veu parlada com a instrument per transmetre emocions.

Continguts

Introducció a la consciencia i col·locació corporal. Introducció al moviment expressiu i a la Tècnica de la pantomima. Introducció a la creació de personatges a partir de la seva composició corporal. Fonaments essencials del combat escènic. Coneixement de l’aparell respiratori, fonedor i ressonador. Actitud corporal, relaxació i respiració. Mecanisme articulatori i correcció fonètica. Entonació bàsica. Joc escènic i improvisació. Introducció al text dramàtic i a la creació de personatges.

Dates

Del 15 al 19 de juliol

Horari

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h

Durada

22,5 hores

Requisits

Edat mínima 16 anys

Lloc

Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears

Places

15. Si no hi ha un mínim d’alumnes, l’organització es reserva el dret d’anul·lar el curs.

Preu

67,50 euros

L’ESADIB lliurarà un certificat d’assistència (mínim 80% del total), prèvia sol·licitud per part de la persona interessada.

Enllaços