CURSOS DE FORMACIÓ CONTÍNUA CURS 2008-09

Programa de formació contínua- cursos per a professionals, amb cursos impartits per professorat especialista per tal de donar resposta a les demandes del món professional.
CURSOS I TALLERS PREVISTS:

·Curs de veu i cant, a càrrec de Haim Isaacs
(23-25/gener-09)

Adquirir el sentit de tot el cos per a la veu. Interpretació de cançons: ampliar la gamma de colors, la intenció. Desenvolupar el sentit dels aspectes rítmics de la música, el llenguatge i el cos. Improvisació: melodia, ritmes, textures vocals i llenguatge.

·Curs de l’Art del moviment, a càrrec de Norman Taylor
(26-28/febrer-09)

La importància del moviment, tot el que ens envolta és moviment, sovint no ens fixam en allò que miram. Es treballaran els mètodes que l’actor necessita per observar, analitzar i crear, per tal de reflectir el món en què vivim i basar el seu art en allò que tothom pot reconèixer.

·Curs de doblatge, a càrrec de Montserrat Miralles
(12, 13, 19, 20, 26 i 27/març-09)

Integrar i interrelacionar les diferents disciplines de l’actor/l’actriu per assolir plenament la tècnica de la sincronització o doblatge.

·Curs de bufó, a càrrec de Philipe Gaulier

(2, 3 i 4/abril-09)

Imaginar els bufons en els camps de concentració. El gust per la blasfèmia del bufó. La paròdia com a arma del més pobre i desterrat. Maneres i formes del bufó: grolleries insistents, bromes gruixudes, truculències punyents, intel·ligència,…