GUIA DE L’ESTUDIANT 2010-11

La guia de l’estudiant és el document on els estudiants de l’ESADIB hi poden consultar la normativa acadèmica del centre, el contingut bàsic del pla d’estudis dels ensenyaments superiors que es poden cursar a l’escola, la informació sobre el professorat, el calendari acadèmic, els ajuts econòmics i beques, els serveis de l’escola i altra informació d’interès (arxiu en format PDF).

Documents