LA PROFESSORA DE L’ESADIB BEGOÑA FRUTOS DOCENT A LA UNIVERSITAT DE PADERBORN

Begoña Frutos, professora de Dicció castellana de l’ESADIB, impartí els tallers: La escritura viva de la palabra-Taller de técnica vocal, inclòs al cicle de seminaris principals Leer-escribir-actuar, i La palabra en acción-experiencias y ejercicios prácticos, inclòs al cicle de seminaris principals de Pràctica teatral, organitzats el passat mes de gener per la Facultat d’Arts i ciències (Departament de Romanç) de la Universitat de Paderborn.