LLIÇÓ INAUGURAL DEL CURS 2009-10

El passat 27 d’octubre va tenir lloc la lliçó inaugural del curs acadèmic 2009-10 a càrrec del Dr. Martí Fons amb el títol El procés creador de l’actor.

El director de l’ESADIB inicià la seva intervenció demanant un minut de silenci en record de les víctimes dels tràgics accidents esdevinguts a Palma i agraí al Dr. Martí Fons la seva disponibilitat per impartir la lliçó i suplir l’absència del Sr. Mario Gas. Carles Molinet expressà la seva satisfacció per la trajectòria de l’escola aquests anys d’implantació, així com la calidesa rebuda per part de la societat balear. Reiterà la seva preocupació pel futur a causa de la situació econòmica actual i l’obligació de replantejar els objectius i adequar-los a la realitat canviant, considerada com una etapa transitòria que ens abocarà a dies millors


Tot seguit el Dr. Martí Fons impartí la lliçó inaugural El procés creador de l’actor, que planteja les possibles interrelacions entre art i ciència per a l’estudi del treball del comediant, destacant dues vessants d’anàlisi: els coneixements científics aplicats al treball de l’actor i a l’estudi de l’actor. Argumentà que l’aportació dels avanços de la ciència del segle XXI per a l’art de l’actor i l’aportació de nous horitzons de recerca ens permeten entendre el procés creatiu de l’actor com un procés dinàmic. La lliçó estava enfocada a manifestar la multiplicitat de factors que es donen a l’hora d’estudiar el procés creador de l’actor, des d’una mirada interdisciplinar i integradora destacant què la ciència de l’actor és la ciència de l’home.

En acabar la lliçó el vicepresident de la Fundació per a l’ESADIB, Sr. Miquel Mestre, inaugurà el curs acadèmic 2009-10 amb una intervenció en què destacà l’esforç per aconseguir que l’ESADIB sigui un centre de qualitat; el gerent de l’ESADIB, Sr. Josep G. Pomar, donà pas a la lectura dramatitzada de Papers íntims, de Guillem Vidal (Manacor. 1945-1992), a càrrec d’Aina Frau amb la direcció de Pere Fullana.

  • 01
  • 02
  • 03