NOU TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2011-12. FINS AL 29/07

Obert un nou termini de preinscripció per a tots els aspirants que vulguin cursar els estudis de grau en art dramàtic a la nostra comunitat. L’ESADIB ofereix els estudis de grau en art dramàtic en l’especialitat d’interpretació.

Aquest termini correspon a la convocatòria extraordinària de setembre per a les proves d’accés a l’ESADIB.

Requisits d’Accés

·Aspirants amb requisits acadèmics (títol de batxillerat o equivalent, haver superat la prova de majors de 25 d’accés a la universitat).
·Aspirants sense requisits acadèmics i han superat la prova per a les persones més grans de 19 anys.

·Aspirants exemptes de superar la prova per a les persones més grans de denou anys d’acord amb el punt 2.4. de les instruccions dictades a la Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge permanent de dia 10 de gener de 2011. (arxiu adjunt: annex 1)

El termini de lliurament és fins al 29 de juliol.

Aquesta documentació ha de presentar-se a l’ESADIB, al c/ del Morer, 6. de Palma.

Documents