NOU TERMINI DE PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2012-13. FINS AL 31/07

Obert un nou termini de preinscripció per a tots els aspirants que vulguin cursar els estudis de grau en art dramàtic a la nostra comunitat. L’ESADIB ofereix els estudis de grau en art dramàtic en l’especialitat d’interpretació.

Aquest termini correspon a la convocatòria extraordinària de setembre per a les proves d’accés a l’ESADIB.

Requisits d’Accés

·Aspirants amb requisits acadèmics (títol de batxiller o equivalent, haver superat la prova de majors de 25 anys d’accés a la universitat).
·Aspirants sense requisits acadèmics i més grans de 19 anys que reuneixin els requisits següents:

a) Complir els 19 anys durant l’any en què es convoqui la prova.
b) Acreditar haver superat alguna de les proves següents:
·Prova per a persones més grans de denou anys que no tenen els requisits acadèmics per accedir als ensenyaments artístics superiors.
·Prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
·Prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III.
·Haver superat la part general de la prova d’accés al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

·Prova d’accés a mòduls professionals de nivell 3.

< El termini de lliurament és fins al 31 de juliol.

Aquesta documentació ha de presentar-se a l’ESADIB, al c/ del Morer, 6. de Palma

Documents