ORDRE PER AL RECONEIXEMENT DE LES ESCOLES D’ART DRAMÀTIC

L’objecte d’aquest ordre és establir el procediment i determinats requisits per al reconeixement de les escoles d’art dramàtic de de les Illes Balears.

S’hi poden acollir les escoles que imparteixen ensenyaments d’art dramàtic adreçats a la iniciació i formació dels joves, a la preparació per a l’accés als estudis superiors i a la continuació de la formació.

Documents