PARTICIPACIÓ DE L’ESADIB A LA FIRA D’ENSENYAMENTS SUPERIORS DE CIUTADELLA

L’ESADIB participa a la Fira d’Ensenyaments Superiors (FES!) que es celebra a Ciutadella els dies 16 i 17 d’octubre.

La cap d’estudis i el secretari acadèmics, Maite Villar i Martí Fons, presentaran els estudis superiors d’art dramàtic i l’ESADIB a tots els interessats que visitin la Fira.

  • 02
  • 00