PREINSCRIPCIÓ A LES PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2012-13

El proper 21 de maig s’obre el termini de preinscripció per a tots els aspirants que vulguin cursar els estudis superiors d’art dramàtic a la nostra comunitat. L’ESADIB ofereix els estudis superiors d’art dramàtic, equivalents a grau universitari.

Requisits d’Accés

·Aspirants amb requisits acadèmics (títol de batxiller o equivalent, haver superat la prova de majors de 25 anys d’accés a la universitat).
·Aspirants sense requisits acadèmics i més grans de 19 anys que reuneixin els requisits següents:

a) Complir els 19 anys durant l’any en què es convoqui la prova.
b) Acreditar haver superat alguna de les proves següents:
· Prova per a persones més grans de denou anys que no tenen els requisits acadèmics per accedir als ensenyaments artístics superiors.
·Prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
·Prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III.
·Haver superat la part general de la prova d’accés al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.
· Prova d’accés a mòduls professionals de nivell 3.

El termini de lliurament és del 21 de maig al 27 de juny, ambdós inclosos.

Aquesta documentació ha de presentar-se a l’ESADIB, al c. Morer, 6. de Palma.

Documents