PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS 2016-17

Obert el termini de preinscripció per a tots els aspirants que vulguin cursar els estudis superiors d’art dramàtic a la nostra comunitat. L’ESADIB ofereix els estudis superiors d’art dramàtic, equivalents a grau universitari.

Requisits d’Accés

·Aspirants amb requisits acadèmics (títol de batxiller o equivalent, haver superat la prova de majors de 25 anys d’accés a la universitat, títol universitari).

·Aspirants sense requisits acadèmics i més grans de 19 anys que reuneixin els requisits següents:

a) Complir els 19 anys durant l’any en què es convoqui la prova.
b) Acreditar haver superat alguna de les proves següents:
·Prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
·Prova d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial de grau superior o a les formacions esportives de nivell III.
·Haver superat la part general de la prova d’accés al grau superior dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny.

·Prova d’accés a mòduls professionals de nivell 3.
·Prova d’accés als ensenyaments artístics professionals de grau superior per aspirants sense requisits acadèmics.

El termini de lliurament és fins al 21 de juny.

Aquesta documentació ha de presentar-se a l’ESADIB, al c. del Morer, 6. de Palma

Documents