PREINSCRIPCIÓ PER AL CURS “PRODUCCIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES”

El curs d’actualització en producció d’arts escèniques s’iniciarà el proper 18 d’abril. Aquest curs és el darrer mòdul del programa del Postgrau en Gestió Escènica (4 crèdits). El programa consta de les següents assignatures:

·Producció d’espectacles

Aquesta assignatura pretén oferir als alumnes les eines i els processos propis de la producció d’arts escèniques, així com els mecanismes per gestionar amb èxit la producció d’espectacles. A més de reflexions pràctiques i teòriques sobre els diferents punts de vista i maneres d’entendre la tasca de producció i del productor.
Professorat: Toni Benavent, Eduardo Galán i Carles Molinet

·Distribució d’espectacles
L’objectiu d’aquesta assignatura és mostrar els models i els mecanismes, públics i privats, a l’hora d’exhibir i girar un espectacle de teatre o dansa, i com organitzar les necessitats i el funcionament tècnic i personal en la gira d’un espectacle. A més d’estudiar les estratègies i les tècniques per a la promoció i la difusió d’un espectacle.
Professorat: Toni Benavent, Eduardo Galán i Toni Tarrida

La metodologia dels estudis serà presencial i online. L’activitat lectiva serà impartida per professorat de la UIB, d’altres Universitats espanyoles, de l’ESADIB, de l’ESTAE i per professionals executius del sector.

El termini de lliurament de la documentació és fins al 8 d’abril.

Durada del curs
Del 18 d’abril al 6 de juny.


Lloc
Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears

Preu
· Curs: 500 euros

· Assegurança: 15 euros

Total: 515 euros

Documents