PRESENTACIÓ DE L’ACCIÓ ESPECIAL R+D DE L’ESADIB

Dia 8 de març va tenir lloc lloc la presentació de l’acció especial R+D de l’ESADIB, guanyada a la convocatòria d’accions especials amb fons europeus FEDER per a recerca i desenvolupament de la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme del Govern Balear 2015-2016: Arts escèniques, creativitat i neurociències: laboratoris de creació escènica contemporània.

Pere Fullana, director de l’ESADIB, donar la benvinguda als assistents i va fer una breu explicació de l’Espai de Recerca, Innovació i Creació (ERIC), donant pas al director general d’Innovació i Recerca, Sr. Pep Lluis Pons, qui va destacar el paper del coneixement i el definí com a àrea estratègica de les Illes Balears.

Martí Fons, doctor responsable de l’acció especial R+D, explicà que el projecte de recerca planteja el desenvolupament de tres laboratoris de creació escènica contemporània emmarcats dins la investigació performativa del procés creatiu de l’actor i els fonaments científics que el sustenten des de la interacció de l’art dramàtic i el camp de les neurociències cognitives. A partir del concepte vertebrador de la memòria i el treball actoral, s’articularan tres laboratoris des de tres recorreguts de la creació escènica, que seran els següents: Actor, memòria i textualitat, Actor, memòria i fiscalitat i Actor, memòria i multimedialitat.

També va intervindre el Dr. Gabriele Sofia, investigador convidat als laboratoris, qui posà en valor la importància del treball i del diàleg amb la neurociència per a la formació de l’actor.

El director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, Sr. Juan José Montaño, tancà l’acte ressaltant els eixos estratègics de l’oferta formativa de l’ESADIB, la necessitat de potenciar les relacions institucionals amb la UIB i altres institucions per tal d’incorporar línies d’investigació relacionades amb les arts escèniques, també manifestà el suport institucional amb el que compta l’ESADIB.

  • 03
  • 01
  • 02