PRESENTACIÓ DEL CURS 2008-2009

Dimarts 30 de setembre es realitzà la presentació del curs 2008-09 a l’alumnat de l’ESADIB per part de l’Equip Directiu, compost per Carles Molinet (director), Jaume Marcé (coordinador acadèmic), Miquel De Marchi (cap d’estudis) i Martí B. Fons (secretari acadèmic). L’acte consistí en una visita a les instal·lacions de l’edifici i una reunió amb els alumnes de primer curs, que van ser convocats en primer lloc. Després es va fer la reunió amb els alumnes de segon i tercer curs.


L’equip directiu va donar la benvinguda als alumnes i els van informar del funcionament del centre i les novetats organitzatives per al curs 2008-09.