PRESENTACIÓ DEL CURS 2010-11

Divendres 1 d’octubre es realitzà la presentació del curs 2010-11 a l’alumnat de l’ESADIB per part de l’Equip Directiu, compost per Miquel De Marchi (director), Fanny Marí (cap d’estudis) i Martí B. Fons (secretari acadèmic). L’acte consistí en una visita a les instal?lacions de l’escola i una reunió amb els alumnes de primer curs, que van ser convocats en primer lloc. Després es va fer la reunió amb els alumnes de segon, tercer i quart curs.


L’equip directiu va donar la benvinguda als alumnes, els van informar del funcionament del centre i de les novetats organitzatives per al curs 2010-11.