PRESENTACIÓ DEL CURS 2011-2012

Divendres 23 de setembre es realitzà la presentació del curs acadèmic 2011-12 a l’alumnat de l’ESADIB per part de l’Equip Directiu, compost per Miquel De Marchi (director), Fanny Marí (cap d’estudis) i Martí B. Fons (secretari acadèmic). L’acte consistí en una visita a les instal·lacions de l’escola i una reunió amb els alumnes de primer curs, que van ser convocats en primer lloc. Després es va fer la reunió amb els alumnes de segon, tercer i quart curs.


L’equip directiu va donar la benvinguda als alumnes, els van informar del funcionament del centre i de les novetats organitzatives per al curs 2011-12.


Així mateix, es va donar a conèixer a l’alumnat les noves incorporacions a l’equip de professors de l’escola, Pau Bachero (Expressió Corporal), Joan Fullana (Interpretació IV), Pere Josep Mascaró (Didàctica de l’Expressió Dramàtica), Àlex Tejedor (Interpretació III) i Joan Manel Vadell (Tècnica de la Veu IV).