El proper Dijous 26 de Novembre a les 16:30 al Pati de la Misericòrdia i dins la programació de la Setmana del Llibre en Català, es durà a terme la presentació del III Volum dels Quaderns d’Investigació Escènica titulat: Arts Esceniques per a la conscienciació social. Dispostius escènics, dramatúrgies emergents i teatres d’invasió. 

El llibre és una plasmació documental dels resultats del projecte de recerca Discursos escènics davant la marginalitat social: estratègies de teatre document postdramàtic, finançat per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca en la convocatòria del 2017.

El projecte es va concretar en la realització del laboratori Arts Escèniques al servei de la conscienciació social. Format per els gradauts superiors en art dramàtic: Ona Beneït, Núria Fiol, Alba Flor, Pedro Granero i Carlos Llecha. La seva contractació es va dur a terme gràcies al programa SOIB Joves Qualificats Sector Públic.

Aquest projecte es va centrar en la recerca i creació artística mitjançant l’elaboració d’espectacles escènics on es fessin visibles de manera crítica i documental determinats sectors laborals i aspectes socials relacionats amb el món de l’hosteleria que han sofert marginació i precarietat.

Al cap davant de la presentació es trobaran Martí Fons (Secretari acadèmic i investigador principal del projecte), Pere Fullana (Director acadèmic) i en representació dels membres del Laboratori els graduats Núria Fiol i Carlos Llecha.