PRESENTACIÓ DELS ESTUDIS DE GRAU EN ART DRAMÀTIC

El curs acadèmic 2010-11, l’ESADIB inicia la implantació dels ensenyaments de Grau en Art Dramàtic, en l’especialitat d’Interpretació seguint l’ordenació dels ensenyaments superiors artístics segons l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) regulat pel Real Decret 1614/2009 de 26 d’octubre i el Real Decret 630/2010 de 14 de maig.


Aquesta adaptació a l’EEES afavoreix l’equiparació del títol de Grau en Art Dramàtic en l’especialitat d’Interpretació, el reconeixement de la titulació, la mobilitat dels estudiants, el professorat i el personal d’administració.


Els estudis de Grau que ofereix l’ESADIB es basen en els tres eixos principals de l’EEES: l’estructuració de les titulacions en tres cicles, el reconeixement arreu d’Europa i la qualitat dels ensenyaments.


El nou model europeu es basa en un entorn d’aprenentatge més autònom, centrat en les competències i es mesuren els resultats en crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Els crèdits ECTS representen el volum de treball total dels alumnes (presencial i no presencial).


Aquest curs acadèmic 2010-11 l’ESADIB implanta el primer curs de Grau segons el calendari establert, l’extinció de l’antic pla d’estudis es farà progressivament.

Documents