PRESENTACIÓ ESCOLES REGULADES

Dimarts 25 de setembre Jaume Marcé, coordinador acadèmic de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, va presentar una de les primeres escoles d’art dramàtic que ha sol·licitat la seva regulació acollint-se a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 24 de maig de 2007, que estableix el procediment i requisits per al reconeixement d’aquestes escoles a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Maria Bel Sancho i Joan Matamalas, equip directiu de l’Escola de Teatre d’Artà van presentar el programa per al proper curs 2007-2008.

També hi van participar la regidora de l?Ajuntament d?Artà, Sra. Paula Ginard, el director de la Fundació Sa Nostra, Sr. Andreu Ramis, i l’actriu i professora de l’escola de teatre d’Artà, Sra. Margalida Grimalt.

  • rdp 02