PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2008-09

Informacions del Tribunal de les proves d’accés per al curs 2008-09.

· 02/07/2008 Llista qualificacions Part A (01/07/08) dels aspirants preinscrits fins al 27 de juny.

· 15/07/2008 Llista provisional de qualificacions de la prova escrita (11-07-08) dels aspirants preinscrits fins al 27 de juny.

· 18/07/2008 Llista de qualificacions de la Part A (18-07-08) dels aspirants preinscrits fins al 16 de juliol.

· 23/07/2008 Llista definitiva de qualificacions de la prova escrita (11-07-08) dels aspirants preinscrits fins al 27 de juny.

· 05/08/2008 Llista provisional de qualificacions de la prova escrita (04-08-08) dels aspirants preinscrits fins al 16 de juliol.

· 12/08/2008 Llista definitiva de qualificacions de la prova escrita (04-08-08) dels aspirants preinscrits fins al 16 de juliol.

· 10/09/2008 Llista de qualificacions del segon exercici i d’aspirants que han superat les proves.

· 16/09/2008 Llista definitiva de qualificacions del segon exercici i d’aspirants que han superat les proves.

Documents