PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2009-10

Informacions del Tribunal de les proves d’accés per al curs 2009-10.

·03/07/2009 Llista qualificacions Part A (02/07/09) dels aspirants preinscrits fins al 30 de juny.

·15/07/2009 Llista provisional de qualificacions de la prova escrita (10-07-09) dels aspirants preinscrits fins al 30 de juny. Període d’al·legacions fins al 20 de juliol.

·21/07/2009 Llista qualificacions Part A (20/07/09) dels aspirants preinscrits fins al 17 de juliol.

·22/07/2009 Llista definitiva de qualificacions del primer exercici dels aspirants preinscrits fins al 30 de juny.

·05/08/2009 Llista provisional de qualificacions de la prova escrita (03-08-09) dels aspirants preinscrits fins al 17 de juliol. Període d’al·legacions fins al 10 d’agost.

·11/08/2009 Llista definitiva de qualificacions del primer exercici dels aspirants preinscrits fins al 17 de juliol.

·09/09/2009 Llista provisional dels aspirants que han superat les proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. Període d’al·legacions fins al 14 de setembre.

·16/09/2009 Llista definitiva dels aspirants que han superat les proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

·16/09/2009 Instruccions per tramitar la matrícula per al curs 2009-10.

·16/09/2009 Preus de matrícula per al curs 2009-10.

·16/09/2009 Imprès de matrícula per al curs 2009-10.

Documents