PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2011-12 – CONVOCATÒRIA SETEMBRE

Informacions del Tribunal de les proves d’accés per al curs 2011-12 per a la convocatòria extraordinària de setembre a les proves d’accés a l’ESADIB:

· 01/08/2011 Llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de les proves d’accés a l’ESADIB (29-07-11).

· 05/08/2011 Llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’ESADIB (29-07-11).

· 08/09/2011 Llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatoria de les proves d’acces a l’ESADIB (29-07-11).

· 2011-09-14 Llista defenitiva d’aspirants que han superat la prova especifica i llista provisional d’adjudicació places.

· 2011-09-19 Llista def. d’adjudicació places.
< · 2011-09-21 Llista de PLACES VACANTS. · Calendari de les proves d’accés de setembre. Curs 2011-12. ·Imprès de matrícula per al curs 2011-12. ·Instruccions per tramitar la matrícula per al curs 2011-12. ·Preus de matrícula per al curs 2011-12

Documents