PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2013-14 – CONVOCATÒRIA SETEMBRE

Informacions de la Comissió Avaluadora de les proves d’accés per al curs 2013-14 per a la convocatòria extraordinària de setembre a les proves d’accés a l’ESADIB:

· 02/08/2013 Llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’ESADIB. Període d’al·legacions fins al 7 d’agost. (02-08-13).

· 08/08/2013 Llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’ESADIB (08-08-13).

·05/09/2013 Llista provisional dels aspirants que han superat la prova específica de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés. Període d’al·legacions fins al 10 de setembre (05-09-13).

· 11/09/2013 Llista definitiva dels aspirants que han superat la prova específica i la llista provisional d’adjudicació de places de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés. Període d’al·legacions fins al 14 de setembre (11-09-13).

·16/09/2013 Llista definitiva d’adjudicació de places de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. (16-09-13)

·18/09/2013 Informe de les places vacants de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. (18-09-13)

Documents