PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2013-14

Informacions del Tribunal de les proves d’accés per al curs 2013-14.

· 27/06/2013 Llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de les proves d’accés a l’ESADIB (27-06-13).

· 03/07/2013 Llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de les proves d’accés a l’ESADIB (03-07-13).

·15/07/2013 Llista provisional dels aspirants que han superat la prova específica dels aspirants preinscrits fins al 26 de juny. Període d’al·legacions fins al 18 de juliol. (15-07-13)

·19/07/2013 Llista definitiva dels aspirants que han superat la prova específica i llista provisional d’adjudicació de places de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. Període d’al·legacions del 22 al 24 de juliol. (19-07-13)

·25/07/2013 Llista definitiva d’adjudicació de places de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. (25-07-13)

·31/07/2013 Informe de les places vacants de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. (31-07-13)

Documents