PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2014-15

Informacions de la Comissió Avaluadora de les proves d’accés per al curs 2014-15.

· 27/06/2014 Llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de les proves d’accés a l’ESADIB (27-06-14).

• 03/07/2014 Llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de les proves d’accés a l’ESADIB (03-07-14).

•14/07/2014 Llista provisional dels aspirants que han superat la prova específica dels aspirants preinscrits fins al 26 de juny. Període d’al·legacions fins al 17 de juliol. (14-07-14)

•18/07/2014 Llista definitiva dels aspirants que han superat la prova específica i llista provisional d’adjudicació de places de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. Període d’al•legacions del 21 al 23 de juliol. (18-07-14)

·24/07/2014 Llista definitiva d’adjudicació de places de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. (24-07-14)

·30/07/2014 Informe de les places vacants de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. (30-07-14)

Documents