PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2016-17

Informacions de la Comissió Avaluadora de les proves d’accés per al curs 2016-17.

· 22/06/2016 Llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de les proves d’accés a l’ESADIB (22-06-16).

· 29/06/2016 Llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de les proves d’accés a l’ESADIB (29-06-16).

·08/07/2016 Llista provisional dels aspirants que han superat la prova específica dels aspirants preinscrits fins al 21 de juny. Període d’al·legacions de l’11 al 13 de juliol. (08-07-16)

·14/07/2016 Llista definitiva dels aspirants que han superat la prova específica i llista provisional d’adjudicació de places de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. Període d’al·legacions del 15 al 19 de juliol. (14-07-16)

·20/07/2016 Llista definitiva d’adjudicació de places de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. (20-07-16)

· a)Imprès de matrícula.

· b)Instruccions per tramitar la matrícula.

· c)Preus de matrícula.

· d)Contracte de cessió de dades a Mapfre (majors de 28 anys).

·26/07/2016 Llista de places vacants per al curs 2016-17 de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. (26-07-16)

Documents