PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2017-18. CONVOCATÒRIA SETEMBRE

Informacions de la Comissió Avaluadora de les proves d’accés per al curs 2017-18 de la convocatòria extraordinària de setembre a les proves d’accés a l’ESADIB:

-28/07/2017 Llista provisional dels aspirants admesos i exclosos a la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’ESADIB. Període d’al·legacions del 31 de juliol al 2 d’agost.

– 03/08/2017 Llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos a la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’ESADIB.

• 05/09/2017 Llista provisional dels aspirants que han superat la prova específica de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés. Període d’al·legacions fins al 8 de setembre.

• 08/09/2017 Llista definitiva dels aspirants que han superat la prova específica i llista provisional d’adjudicació de places de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés. Període d’al•legacions fins al 13 de setembre.

• a) Imprès de matrícula.

• b) Instruccions per tramitar la matrícula.

• c) Preus de matrícula.

• d) Contracte de cessió de dades a Mapfre (majors de 28 anys).

•13/09/2017 Llista definitiva d’adjudicació de places de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

•15/09/2017 Informe de les places vacants de la convocatòria extraordinària de les proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

Documents