PROVES D’ACCÉS PER AL CURS 2017-18

Informacions de la Comissió Avaluadora de les proves d’accés per al curs 2017-18.

-26/06/2017 Llista provisional dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de les proves d’accés a l’ESADIB.

-29/06/2017 Llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos per a la convocatòria de les proves d’accés a l’ESADIB.

-10/07/2017 Llista provisional dels aspirants que han superat la prova específica dels aspirants preinscrits fins al 23 de juny. Període d’al·legacions de l’11 al 13 de juliol.

-14/07/2017 Llista definitiva dels aspirants que han superat la prova específica i llista provisional d’adjudicació de places de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic. Període d’al·legacions del 17 al 19 de juliol.

-20/07/2017 Llista definitiva d’adjudicació de places de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

• a)Imprès de matrícula.

• b)Instruccions per tramitar la matrícula.

• c)Preus de matrícula.

• d)Contracte de cessió de dades a Mapfre (majors de 28 anys).

-26/07/2017 Llista de places vacants per al curs 2017-18 de la convocatòria de proves d’accés a l’Escola Superior d’Art Dramàtic.

Documents