Publicació de les bases de la convocatòria / AJUTS ESCUT SOCIAL “AMB TU”

Avui, 7 de desembre del 2022, es publiquen les bases de la convocatòria d’ajuts de l’escut social AMB TU, que consta en la bonificació total de la primera matrícula i reducció del 50% del cost de les segones matrícules per a l’any acadèmic 22-23, per als i les estudiants de l’ESADIB.

El Govern de les Illes Balears, conscient de la situació econòmica i social actual, ha impulsat una sèrie de mesures per garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats, entre les quals destaca una política de beques i ajuts a l’estudi inclosos en el pla “Amb Tu”, un escut social per ajudar les famílies de les Illes Balears que conté una sèrie de mesures de protecció immediata i avanç. Amb aquest objectiu, ha aportat el finançament necessari per dur a terme la present convocatòria amb la col·laboració de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB).

Els ajuts s’adrecen als estudiants dels centres de la FESMAE-IB matriculats als ensenyaments artístics superiors de grau que durant l’any acadèmic 2022-23 compleixin els requisits acadèmics i de renda familiar que s’estableixen a la convocatòria.

VEGEU LES BASES de la convocatòria.

La SOL.LICITUD  es podrà realitzar a través d’un formulari a l’apartat Tràmits en Línia de la intranet del centre.

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 12 de desembre de 2022 i finalitzarà el dia 23 de desembre de 2022!