Guia pràctica

A continuació trobeu la  GUIA PRÀCTICA 

del Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront de casos d’assetjament sexual, assetjament per raó de sexe, assetjament per motiu de l’orientació sexual, assetjament psicològic i conflictes interpersonals.

Hi trobareu tota la informació per entendre i activar el protocol!