RECONEIXEMENT DE L’ESCOLA D’ART DRAMÀTIC DE MENORCA- BOIB NÚM.73 DE 15-05

El Govern de les Illes Balears ha reconegut l’Escola d’Art Dramàtic de Menorca (EADM) com escola d’art dramàtic. Amb aquesta resolució l’EADM queda adscrita a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB).

Els estudis d’art dramàtic a Menorca s’iniciaren el curs 2008-09 impulsats pel Consell de Menorca i amb la col?laboració de l’ESADIB, amb la voluntat d’oferir una formació regulada, a partir dels 16 anys, a les persones interessades en la pràctica i coneixença del teatre.

Aquesta iniciativa respon a la demanda social d’ensenyaments en art dramàtic existent a l’illa i ha tingut una molt bona acollida.

Aquesta Resolució té efectes des del dia 1 de setembre de 2009.

Documents

Enllaços

  • 01