RESOLUCIÓ PER REGULAR LES PROVES D’ACCÉS ALS ENSENYAMENTS DE GRAU EN ART DRAMÀTIC

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent del dia 10 de gener de 2011 per la qual es dicten les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i matrícula als ensenyaments artístics superiors de grau d’Art Dramàtic, de grau de Música i de grau de Disseny, mentre no es publiqui l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura.

Dues de les novetats més destacables d’aquesta nova regulació són:
· La realització per part de la Conselleria d’Educació i Cultura de les proves per als aspirants majors de denou anys que no reuneixen els requisits acadèmics exigits.

· La realització de les proves d’accés específiques a la seu de l’ESADIB durant el mes de juliol en lloc del mes de setembre.

Documents