RODA DE PREMSA: BALANÇ DEL DIRECTOR DE L’ESADIB A LA FI DEL SEU MANDAT

Dia 30 de juny, el director de l’Escola Superior d’Art Dramàtic celebrà una roda de premsa on realitzà la valoració i balanç del projecte executiu d’implantació i consolidació del centre que ha dirigit aquets darrers quatre anys.


El director del centre va explicar el recorregut des de que només era un projecte a desenvolupar fins a dia d’avui, quan ja existeix la primera promoció de graduats de l’escola. L’ESADIB ha assolit un estatus de centre de referència per la seva qualitat educativa dins i fora de la nostra comunitat, Carles Molinet afirmà que aquest fet no hagués estat possible sense l’equip humà amb el que ha comptat, amb un professorat de l’escola altament qualificat, a més dels professionals convidats reconeguts internacionalment.


A la fi del seu mandat el balanç realitzat és molt positiu, a l’ESADIB li queda una llarga vida plena de reptes, entre els quals estan l’adaptació del pla d’estudis a l’espai educatiu europeu.


Carles Molinet reprendrà la seva vida professional en el món de la interpretació i la gestió escènica d’àmbit privat.