RODA DE PREMSA: CURS 2009-10 A L’ESADIB

Dimarts 29 de setembre el Sr Miquel Mestre, director general de Formació professional i aprenentatge permanent, i el Sr Carles Molinet, director de l’ESADIB, presentaren les novetats per al proper curs 2009-10 en què s’implantarà el pla d’estudis complet dels estudis superiors d’art dramàtic, amb la incorporació del currículum de 4t curs, així com el nou professorat per al curs 2009-10 i l’adequació de les infraestructures i les instal?lacions de què disposa l’ESADIB per aquest nou curs.


El director de l’ESADIB destacà la incorporació del nou professorat associat a l’equip docent de l’escola i la seva satisfacció per poder comptar amb especialistes de primer nivell en la seva matèria. El 2010 es preveu la consolidació del professorat de l’ESADIB amb la convocatòria de 6 places de professorat titular per a diferents àrees.


Carles Molinet informà de l’augment d’aspirants preinscrits a les proves d’accés per al curs 2009-10 i l’evolució a la baixa de l’edat mitjana dels matriculats, així com les sol·licituds de trasllats d’expedients d’alumnes que cursaven els estudis a d’altres ESAD i l’augment d’alumnes de les altres illes. Afirmà que ell es manté en la idea que hi ha talent i que els titulats futurs d’aquesta escola donaran moltes satisfaccions en el món de la interpretació.


El director general de Formació professional i Aprenentatge permanent expressà el seu suport a l’ESADIB, des de que era un projecte, i la satisfacció de poder realitzar la implantació del darrer curs, tot i les dificultats en aquest any de contenció pressupostària, que no ha d’implicar una disminució de la qualitat de la formació. Manifestà que el projecte consolidat de l’ESADIB donarà com a fruit un bon nombre d’actors que tindran com a referència aquest model.


Miquel Mestre destacà la gran importància de l’oferta complementària de formació per l’actualització dels coneixements del professorat i els professionals en actiu. El director general va explicar que, per enguany, s’han ampliat les infraestructures existents amb les instal·lacions de Porta Gran, situades a la Plaça Quadrado, i la previsió, a mitjà termini, de disposar d’un edifici propi per a l’ESADIB.