RODA DE PREMSA: PRESENTACIÓ DELS NOUS ESTUDIS D’ART DRAMÀTIC A MENORCA

Dimarts 17 de juny es van presentar els nous estudis d’art dramàtic a Menorca impulsats pel Consell de Menorca amb la col·laboració de l’ESADIB. L’anunci el va realitzar el conseller de Cultura de Menorca, Joan Lluis Torres, i hi foren presents el delegat de la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears, Joan Coll i el director de l’ESADIB, Carles Molinet.

Els estudis s’iniciaran el proper 2 d’octubre i inclouen 350 hores lectives, a realitzar en dos cursos. Aquests estudis s’acolliran a l’Ordre del Conseller d’Educació i Cultura de 24 de maig de 2007 per la qual s’establia el procediment i determinats requisits per al reconeixement de les escoles d’art dramàtic de les Illes Balears.

Els alumnes interessats podran formalitzar la seva matrícula a les oficines d’atenció del Consell Insular de Menorca a partir del proper 1 de juliol fins el dia 31.

Documents