RODA DE PREMSA: PROFESSORAT PER AL CURS 2007-2008 I PROVES D’ACCÉS DE L’ALUMNAT

El passat dimarts 28 d’agost l’Hble. Sra. Bàrbara Galmés, consellera d’Educació i Cultura, i el Sr Carles Molinet, director de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, van presentar els resultats de la convocatòria pública de selecció de professorat per al curs 2007-2008 a la Conselleria. També informaren del procés de preinscripció d’aspirants a les proves d’accés als Estudis Superiors d’art Dramàtic (Especialitat d’interpretació), del contingut de les proves del segon exercici, que se realitzaran del 3 al 9 de setembre, i d’altres temes relacionats amb l’Escola

  • rdp02