SIGNAT UN CONVENI ENTRE EL TEATRE PRINCIPAL I L’ESADIB PER ALS TALLERS DE 4t

El director de l’ESADIB, Sr. Miquel De Marchi, i la directora gerent del Teatre Principal de Palma, Sra. Margalida Moner Tugores, han signat un conveni entre ambdues entitats per a la utilització de la Sala Petita del Teatre Principal de Palma per a les representacions dels tallers de fi de carrera dels alumnes de quart curs de l’ESADIB