CURS DE BIOMECÀNICA. ALEXEY LEVINSKIY.14-17/02

Entrenament actoral i tècniques d’interpretació a partir dels principis de la biomecànica teatrals elaborats per V. Meyerhold.

Objectius
Conèixer els fonaments teòrics i pràctics de la biomecànica teatral elaborats per Meyerhold i saber-los relacionar amb les altres teories interpretatives.
Comprendre la importància del control, l’equilibri, la coordinació i el ritme en el moviment expressiu del actor.
Conèixer els fonaments del moviment orgànic, saber-ho examinar i corregir.
Ser conscient de la relació entre el moviment i les emocions útils per la interpretació.
Comprendre com es crea i es compon una partitura física; utilització de la partitura com generadora d’imatges i emocions.
Experimentar la utilització de petits fragments de text amb diferents elements d’una partitura física.

Continguts
Equilibri i ús del pes en el moviment. Anàlisi i creació de la marxa. Motors del moviment.
Temps i temps-ritme. Descomposició i coordinació de les parts del cos. Concepte de otkas i torms en l’organització del moviment i la interpretació. Utilització de l’espai, objectes i senzills elements escenogràfics. Fonaments interpretatius de la biomecànica. Unió moviment – so.
Posició, gest i moviment. El naixement de l’emoció. Moviment- emoció – paraula. Aplicació del treball a petites estructures de text. Construcció utilització de una senzilla partitura física.

Dates
Del 14 al 17 de febrer

Horari
De dilluns a dijous de 17 a 19.30 h.

Durada
10 hores

Lloc
Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears

Places
12. Si no hi ha un mínim d’alumnes, l’organització es reserva el dret d’anul·lar el curs.

Preu
141 euros

Els socis de l’AAAPIB tendran un 15 % de descompte (120 euros).
L’ESADIB lliurarà un certificat d’assistència (mínim 80% del total), prèvia sol·licitud per part de la persona interessada.

Documents

  • 01